Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN/TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN/TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT

Hiện nay EMS hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên/ Trưởng nhóm kỹ thuật dành cho các ứng viên chuyên ngành…

Xem thêm
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SALES ADMIN

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SALES ADMIN

Hiện nay EMS hiện đang tuyển dụng vị trí Sale Admin dành cho các ứng viên chuyên ngành Ngôn ngữ/ logistic/Quản…

Xem thêm
TUYỂN DỤNG TECHNICAL SALES

TUYỂN DỤNG TECHNICAL SALES

Hiện nay EMS hiện đang tuyển dụng vị trí Technical Sales – Construction & Hospitality dành cho các ứng viên chuyên…

Xem thêm
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Hiện nay EMS hiện đang tuyển dụng vị trí Trợ lý Giám đốc Kinh doanh dành cho các ứng viên…

Xem thêm
TUYỂN DỤNG SALES ACCOUNT MANAGER

TUYỂN DỤNG SALES ACCOUNT MANAGER

Hiện nay EMS hiện đang tuyển dụng vị trí Sales Account Manager dành cho các ứng viên chuyên ngành Điện/…

Xem thêm
TUYỂN DỤNG TECHNICAL MANAGER

TUYỂN DỤNG TECHNICAL MANAGER

Hiện nay EMS hiện đang tuyển dụng vị trí Technical Manager dành cho các ứng viên chuyên ngành Điện/ Tự…

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam